Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I Laren agenda

dinsdag 8 februari 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N.G.M. Wegter
Toelichting

Belangstellenden en sprekers zijn van harte welkom, alleen in verband met corona is beperkte aanwezigheid in de raadzaal van het BEL-kantoor mogelijk.


Mocht u aanwezig willen zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 17.00 uur die dag bij de griffie (griffie@laren.nl) aanmelden.


De commissievergadering is tevens te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Raadsvoorstellen:
 7. 6.2

  Voorstel:

  1. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, het college te verplichten om bindend advies te vragen in de gevallen zoals beschreven in lijst A (zie bijlage 1).
  2. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheden als genoemd in lijst B (zie bijlage 2) te delegeren aan burgemeester en wethouders en het van het Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 daarop aan te passen..
  3. Het college te vragen de werkwijze met betrekking tot het Adviesrecht en de voorgestelde aanpassing van het Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 uiterlijk 1 jaar na inwerking treden van de Omgevingswet te evalueren en de raad hierbij te betrekken.
 8. 6.3

  Voorstel:

  1. Bij een vergunningaanvraag voor binnenplanse omgevingsactiviteiten te stimuleren dat afstemming plaatsvindt met de omgeving.
  2. Bij een vergunningaanvraag voor buitenplanse omgevingsactiviteiten, participatie verplicht te stellen en deze verplichtstelling op te nemen in de Inspraakverordening en in het op te stellen omgevingsplan
 9. 6.4

  Voorstel:

  1. Het Contourendocument Omgevingsvisie Laren vast te stellen waarin zijn opgenomen:
   - de te maken strategische keuzes t.a.v. ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied van de gemeente en
   - de kaders voor de vorm van de omgevingsvisie en de kaders voor het participatieproces wat doorlopen wordt bij het opstellen van de omgevingsvisie.
  2. Het Contourendocument Omgevingsvisie Laren te gebruiken als vertrekpunt voor de op te stellen omgevingsvisie.
 10. 7
  Rondvraag
 11. 8
  Sluiting