Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I Laren agenda

woensdag 19 januari 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N.G.M. Wegter
Toelichting

In verband met de aangescherpte maatregelen is er geen publiek toegestaan.


De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Raadsvoorstellen:
 7. 6.1

  Voorstel:

  1. De Nota Zienswijzen Rabobanklocatie vast te stellen
  2. Het bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie (NL.IMRO.0417.BPRABO-Va01) gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen
  4. Het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen ter aanvulling van de Welstandsnota

  Bijlagen

 8. 6.2

  Voorstel:

  1. het verstedelijkingsconcept van de MRA te onderschrijven;
  2. vervolgens bij het vaststellen van het verstedelijkingsconcept (wat kan na onderschrijven door alle raden en staten van de MRA partijen) door het Rijk in afstemming met de MRA het verstedelijkingsconcept te hanteren als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid. Waar passend in de eigen omgevingsvisie, dan wel door middel van andere instrumenten.
  3. in te stemmen om via de Regio G&V namens alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bijgevoegde brief uit te sturen richting de MRA.
 9. 7
  Rondvraag