Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 20 januari 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
J.W. van der Zwaan
Toelichting

In verband met de aangescherpte maatregelen is er geen publiek toegestaan.


De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Raadsvoorstellen:
 6. 5.1

  Voorstel:

  1. Te kiezen voor variant 4 voor de huisvesting van het gemeentebestuur en daarmee:
   a. In te stemmen met de verhuizing van college, staf en griffie naar het Brinkhuis,
   b. De raads- en commissievergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te doen plaatsvinden,
  2. Ter uitvoering van de werkzaamheden onder 2a een krediet beschikbaar te stellen van €266.000.
 7. 5.2

  Voorstel:
  Eventuele wensen en bedenkingen over de voorgenomen verkoop van het Raadhuis aan het college ter kennis te brengen.

 8. 5.4

  Voorstel:

  1. de verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te wijzigen door aanpassing van artikel 7.2.1 en verwijdering van artikel 7.5.2.
  2. de verordening Wet inburgering 2010 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 in te trekken..
 9. 6
  Rondvraag
 10. 7
  Sluiting