Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 22 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E.G.M. Hurink

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

  De burgemeester informeert de commissie over de stand van zaken met betrekking tot de vluchtelingen en opvang Oekraïners.

 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Raadsvoorstellen:
 6. 5.2

  Voorstel:
  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren en in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking.

 7. 5.4

  Voorstel:

  1. In te stemmen met de Zomernota 2022;
  2. De Zomernota 2022 met bijbehorende begrotingswijziging 6 / 7 vast te stellen.
  3. Begrotingswijziging 8 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget voor het coalitieakkoord beschikbaar wordt gesteld.
 8. 5.5

 9. 6
  Rondvraag
 10. 7
  Sluiting