Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I Laren agenda

woensdag 11 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 7
  Raadsvoorstellen:
 7. 7.1

  Voorstel:
  1. de advisering over ruimtelijke kwaliteit voor plannen binnen het bestemmingsplangebied
   Buurtschap Crailo gezamenlijk met de gemeenten Gooise Meren en Hilversum te organiseren
   binnen het kwaliteitsteam Crailo;
  2. ter effectuering van besluitpunt 1 de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op te
   dragen in het Reglement van Orde van de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te
   leggen dat één lid van de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt aangewezen die de
   BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet
   binnen het Kwaliteitsteam Crailo vertegenwoordigt;
  3. ter effectuering van besluitpunt 1 de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op te dragen in
   het Reglement van Orde van de Pagina 2 van 7 BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te
   leggen dat de wijze van afdoening van advisering binnen het Kwaliteitsteam buurtschap Crailo
   onder verantwoordelijkheid van de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is vastgelegd in het
   Reglement van Orde Kwaliteitsteam Crailo;
  4. ter effectuering van besluitpunt 1 de Commissie ruimtelijke kwaliteit Blaricum Eemnes Laren op
   te dragen één van haar leden te mandateren als vertegenwoordiger van de Commissie ruimtelijke
   kwaliteit Blaricum Eemnes Laren binnen het Kwaliteitsteam voor de situatie tot de
   inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 8. 8
  Rondvraag