Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 17 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof
Toelichting

Alle commissies starten om 20:00 uur en vinden plaats in in de raadzaal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 te Eemnes.
De  vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Anderen dan de leden en adviseurs van de commissie hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de aanvang van de vergadering te melden bij de commissiegriffier, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. De spreektijd bedraagt ten hoogste 5 minuten per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de commissie. U wordt er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op gewezen dat de commissievergadering openbaar is en `live’ wordt gestreamd, hetgeen wil zeggen dat namen en andere persoonsgegevens voor een ieder hoorbaar zijn en worden vermeld in het audiotranscript van de vergadering.

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03

  Bijlage betreft een cultuurhistorische onderbouwing van de waterberging behorend bij de mededeling door wethouder Westerkamp.


 4. 04
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 05
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 06
  Stand van zaken duurzaamheidsbeleid
 7. 07
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 8. 08

 9. 09

  Geen raadsvoorstellen aanwezig

 10. 10
  Rondvraag