Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Laren

donderdag 29 februari 2024

17:00 - 19:00
Locatie

Brinkhuis, kamer Burgemeester

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 01
  Opening en mededelingen
 2. 02

 3. 03

  Commissie R&I
  * Woningbouwproject Erfgooiersbuurt; naar aanleiding van de presentatie in R&I 7 feb. jl. heeft wethouder Rood aangegeven dat het zinvol zou kunnen zijn om over dit onderwerp in een volgende commissie door te praten en meningen en gevoelens te peilen.
  * met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet meer informatie over toetsingscriteria in de vorm van de Welstandsnota en criteria voor zonnepanelen.


  Commissie M&F
  --


  Raad
  Verzoek vanuit de raad om onderstaande te bespreken:
  * Ingekomen stuk B.03 Regio G&V - raadsinformatiebrief invoering tarifering haalservice groot huishoudelijk afval.
  * Ingekomen stuk D.02 GNR – zienswijze beleidsplan Goois Natuurreservaat 2024-2027

 4. 05

  * Woningbouwproject Erfgooiersbuurt n.a.v. cie R&I 13 februari jl.; voor welke commissie wilt u dit onderwerp geagendeerd hebben?


  * De raad heeft afgelopen jaren verschillende keren aandacht gevraagd voor (winkel)leegstand. Op 25-1 heeft wethouder De Groot toegezegd om te kijken hoe de raad – eventueel besloten – bijgepraat kan worden. In de raad van 28-2 doet hij ook een korte mededeling over het gesprek met vastgoedeigenaren dat heeft plaatsgevonden. Graag willen we dit opvolgen met een afspraak waarbij de raadsleden in beslotenheid worden bijgepraat over de laatste stand van zaken. Beslotenheid is nodig omdat we om een goed beeld te geven van de activiteiten ook informatie delen die het bedrijfsbelang van derden raakt.
  Indien het presidium hiermee instemt zullen we met de griffie een moment daarvoor inplannen.

 5. 06
  Integriteit
 6. 07

 7. 08

  * Op te richten klankbordgroep Rekenkamer BEL:
  Om de rol van de raden m.b.t. Rekenkamer te regelen is het een mogelijkheid om een klankbordgroep op te richten en hiervoor wordt het presidium gevraagd 1 raadslid af te vaardigen. De griffies van Blaricum en Eemnes leggen dezelfde vraag aan hun presidium voor.
  Welk raadslid wilt u voor de klankbordgroep afvaardigen?


  * Verzoek aan raadsleden voor deelname aan programma/podcastserie Dorpsradio

 8. 09

  Datum volgende vergadering: 28 maart 2024, 17.00 uur – 19.00 uur