Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Laren

donderdag 25 april 2024

17:00 - 19:00
Locatie

Brinkhuis, kamer Burgemeester

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

  Commissie R&I 10 april 2024
  Geen bijzonderheden


  Commissie M&F 17 april 2024
  Geen bijzonderheden


  Raad 24 april 2024
  Verzoek voor agendering in de commissies:
  * A.02 Raadsinformatiebrief nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  * B.04 Raadsinformatiebrief Vervoer G&V - Jaarverslag Vervoer Gooi en Vechtstreek BV 2023

 4. 4

  Voorstel om nog aan de agenda's toe te voegen:
  Commissievergadering R&I 15 mei 2024
  * Raadsvoorstel; Water- en rioolprogramma 2024-2028


  Commissievergadering M&F 22 mei 2024


  * Raadsvoorstel; Wensen en opvattingen 80 % versie MRA agenda 2025 – 2028
  * Raadsvoorstel; Conceptbegroting 2025 en conceptjaarstukken 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep
  * Raadsvoorstel; Overheveling budgetten 2023 naar 2024 gemeente Laren
  * Raadsvoorstel; Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting OFGV 2025


  * Raadsinformatiebrief nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  * Raadsinformatiebrief Vervoer G&V - Jaarverslag Vervoer Gooi en Vechtstreek BV 2023  Openbare raadsvergadering 29 mei 2024


  * Raadsvoorstel; Water- en rioolprogramma 2024-2028
  * Raadsvoorstel; Wensen en opvattingen 80 % versie MRA agenda 2025 – 2028
  * Raadsvoorstel; Conceptbegroting 2025 en conceptjaarstukken 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep
  * Raadsvoorstel; Overheveling budgetten 2023 naar 2024 gemeente Laren
  * Raadsvoorstel; Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting OFGV 2025

 5. 5

  In het overzicht staan voorstellen voor het plannen van informatieve raadsinformatiebijeenkomsten en/of presentatie.  Overzicht volgt.

 6. 7
  Integriteit en Social Media
 7. 8
  Ingekomen stuk ter bespreking
 8. 9

  Om de kwaliteit van de stukken te verbeteren kan het een optie zijn een werkgroep van drie raadsleden te vormen en gezamenlijk te gaan inventariseren welke kwaliteitsslag er doorgevoerd zou kunnen worden.

 9. 10

  Om moties en amendementen voor zowel raadsleden als inwoners begrijpend en overzichtelijk te houden kan het een optie zijn om naar een ander format over te stappen. Bijgaande formats worden in vele gemeenten al gebruikt.

 10. 11

  Op verzoek van Ellen van Dorst:

  • invulling rol bij de werkgroep Raadsbetrokkenheid en MRA Raadtafel