Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Laren

donderdag 30 mei 2024

17:00 - 19:00
Locatie

Brinkhuis, kamer Burgemeester

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

  Toelichting stand van zaken actiepunten:
  · Oriëntatie bijeenkomst Jasper Loots
  · Postprotocol
  · Vindbaarheid “mobiele versie” website

 3. 03

  Commissie R&I 15 mei 2024
  Geen punten.


  Commissie M&F 22 mei 2024
  · Is het mogelijk om het vaste agendapunt “Stand van zaken vluchtelingenopvang” cie. R&I ook als vast agendapunt aan cie. M&F toe te voegen?


  Raad 29 mei 2024
  · Spreekreactie mevrouw Kok over implementatie Woonvisie
  · Spreekreactie de heer Van den Brink over bestaande historische, agrarisch gebied de Eng


  Verzoek voor agendering in de commissies:
  · Implementatie Woonvisie n.a.v. spreekreactie mevrouw Kok
  · Raadsinformatiebrief motie pilot venstertijden zwaar vrachtverkeer

 4. 04

  In de raadsvergaderingen wordt regelmatig een verzoek gedaan om raadsinformatiebrieven te bespreken of hier een presentatie van te laten geven. Omdat het presidium meteen de dag na de raad bij elkaar komt is het van belang om een goed beeld van het verzoek te krijgen. Waarom wil de aanvrager dit bespreken of laten presenteren? Kan dit niet via een ander instrument bv. schriftelijke vragen? Zo kan er voorkomen worden dat agenda’s onverhoopt op het laatste moment gewijzigd worden.


  Voorstel:
  * Presidium geen goed beeld van het verzoek
  * Niet agenderen voor de eerst volgende commissie
  * Griffie neemt het verzoek terug
  * Griffie overlegd met de aanvrager 
  * Griffie agendeert het verzoek opnieuw voor het eerstvolgende presidium

 5. 05

  Voorstel om nog aan de agenda’s toe te voegen:
  Commissievergadering R&I 12 juni 2024



  Commissievergadering M&F 19 juni 2024



  Openbare raadsvergadering 26 juni 2024



  Kadernotavergadering 3 juli 2024

 6. 06

  In het overzicht staan voorstellen voor het plannen van informatieve raadsinformatiebijeenkomsten en/of presentaties.

 7. 08
  Integriteit en Social Media
 8. 09
  Afstemming ambtsbezoek CdK aan de gemeente Laren
 9. 10

  Op verzoek van……:
  ·