Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Laren

donderdag 28 maart 2024

17:00 - 19:00
Locatie

Brinkhuis, kamer Burgemeester

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03

  Commissie R&I 13 maart 2024
  * uitnodigen van personen en/of instanties bij de behandeling van raadsvoorstellen. Dit naar aanleiding van afwezigheid van betrokken personen. Tijdens het presidium kan en mag er gevraagd worden om aanwezigheid van betrokken personen en/of instanties bij een behandeling van een raadsvoorstel.
  * wethouder Rood gaf aan dat er een raadsinformatiebrief over de huisvestingsproblematiek asiel spreidingswet/statushouders komt. Het kan een mogelijkheid zijn om deze in de commissie van april te bespreken.


  Commissie M&F 20 maart 2024
  Geen punten.


  Raad 27 maart 2024
  Verzoek voor agendering in de commissies:
  * ingekomen stuk A.02 RIB besproken onderwerpen en besluitvorming BEL Bestuur feb. ‘24
  * ingekomen stuk A.04 Hertenkamp
  * motie GrLr, CDA, LL en fDL Woningbouwontwikkeling Ligweide; gelijke stemming 7-7

 4. 04

  Commissievergadering R&I 10 april 2024
  Voorstel voor ter bespreking:
  * raadsinformatiebrief huisvestingsproblematiek asiel spreidingswet/statushouders
  * wethouder Rood wil de commissie graag bijpraten over de tussenstand verkeersdilemma’s
  * ingekomen stuk A.04 RIB Hertenkamp


  Commissievergadering M&F 17 april 2024
  * presentatie financiële tussenstand Sociaal Domein


  Voorstel voor ter bespreking:
  * ingekomen stuk A.02 RIB besproken onderwerpen en besluitvorming BEL Bestuur februari 2024  Openbare raadsvergadering 24 april 2024
  * raadsvoorstel “Aanvraag omgevingsvergunning Padel SV Laren”?
  * motie GrLr, CDA, LL en fDL Woningbouwontwikkeling Ligweide

 5. 05

  * besloten bijeenkomst over winkelleegstand; wanneer?
  * werkbezoek raad; bijvoorbeeld wijk Zevenend, datum woensdag 5 juni a.s., deze datum staat al gereserveerd voor een informele raadsinformatiebijeenkomst en in plaats hiervan een werkbezoek op locatie.
  * verzoek voor een presentatie over geluidactieplannen in de cie. R&I van 15 mei 2024, gaat u hiermee akkoord?

 6. 06
  Integriteit en Social Media
 7. 07
  Aankomende raadsverkiezingen
 8. 08

  Kunnen we de huishouding m.b.t. de jaarlijkse fractievergoedingen op een andere en efficiëntere manier inrichten.

 9. 09

  * raadsinformatiebijeenkomst over de planning uitvoering Woonvisie en locatieonderzoek d.d. woensdag 3 april a.s.; wie wilt u vanuit de raad voordragen als voorzitter?


  * maken van een keuze voor een Raadsuitje:
  1) Bezoek, incl. rondleiding, aan het Provinciehuis in Haarlem en een kennismakingsgesprek met
  de CdK
  2) Bezoek aan de Tweede Kamer of gemeente Den Haag, incl**.**rondleiding, en een bezoek aan de
  VNG.
  Aan het eind van de dag wordt het raadsuitje afgesloten met een diner.


  * evaluatie/klankbordgesprek burgemeester


  * een tweede lid voor werkgroep Raadsbetrokkenheid Regio G&V?


  * verzoek van de Regio G&V; 1 of 2 leden klankbordgroep tussenevaluatie Vervoer B.V., 1e bijeenkomst 13 mei a.s.; wie wilt vanuit de raad afvaardigen?


  * vervolg bijeenkomst Jasper Loots?