Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I Laren agenda

woensdag 21 april 2021

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N.G.M. Wegter
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Commissievoorstellen:
 7. 7
  Raadsvoorstellen:
 8. 7.2

  Voorstel:

  1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
  3. Het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde
   planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-va01 met
   bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen
   overeenkomstig de Nota van Beantwoording, zoals bedoeld onder 1;
  4. Het college te machtigen in eventuele verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke
   ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in rechte schriftelijk en
   mondeling te vertegenwoordigen.
 9. 8
  Rondvraag
 10. 9
  Sluiting