Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I Laren agenda

woensdag 24 maart 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N.G.M. Wegter
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.

De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Voorstel:
In te stemmen met de Bestuurlijke kadernotitie Transitievisie Warmte (TVW):
- De gemeente Laren een afwachtende houding aanneemt met betrekking tot de start van een Wijkuitvoeringsplan.
- De gemeente Laren wijken/buurten/dorpen prioriteert op basis van 10 criteria waarbij het criterium ‘eindgebruikerskosten’ de hoogste weging krijgt.
- De gemeente Laren een Wijkuitvoeringsplan pas tot uitvoering brengt, wanneer er onder de eindgebruikers een breed draagvlak is.
- In de gemeente Laren het gasnet behouden blijft tot het voor iedere eindgebruiker haalbaar en betaalbaar is om van het aardgas af te stappen.

Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.

Voorstel:
1. In te stemmen met de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan de binnenzijde van de vier appartementen boven de brandweerkazerne;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van €100.000,- voor de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud;
3. In te stemmen met bijgaande 4e begrotingswijziging 2021;
4. Met ingang van 2022 de kapitaallasten opnemen in de begroting.