Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I Laren agenda

dinsdag 18 mei 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N.G.M. Wegter
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Voorstel:

  1. De ‘Reactienota bestemmingsplan Buurtschap Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan
    Buurtschap Crailo’ vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Buurtschap Crailo’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01 met Milieueffectrapport en overige bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Reactienota, zoals bedoeld onder 1;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
  4. Het Beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap Crailo’ ongewijzigd vast te stellen als toetsingskader voor de redelijke eisen van welstand voor het plangebied behorend bij bestemmingsplan Buurtschap Crailo;
  5. Kennis te nemen van de collegebrief inzake de stand van zaken aangaande de ingediende moties naar aanleiding van de besluitvorming van het stedenbouwkundig en landschapsplan d.d. 4 maart 2020.
Bijlagen