Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 11 september 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof
Toelichting

CONCEPT AGENDA
De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2
  Presentatie over het omgaan met Grexen
 3. 3

 4. 4
  Mededelingen
 5. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 6. 6
  Stand van zaken Omgevingswet
 7. 7
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 8. 8
  Rondvraag
 9. 9

  De termijn van het huidige wegenbeheerplan 2017 – 2021 van de gemeente Laren is al enige tijd afgelopen en een nieuwe beheerplan is nodig. Hiervoor zijn weginspecties van het totale areaal uitgevoerd om opnieuw de onderhoudsbehoefte vast te stellen.


  Voorstel:
  1. Het wegenbeheerplan 2024 – 2028 vast te stellen;
  2. Het onderhoudsbudget wegen te verhogen naar € 255.000 voor de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;
  3. Een eventueel tekort op het budget onderhoud wegen 2024 op te nemen in de slotwijziging van 2024;
  4. De investeringen reconstructies wegen van de investeringsplanning van de programmabegroting 2024 te vervangen door de investeringen uit het wegenbeheerplan en de nieuwe investeringen en gewijzigde kapitaallasten op te nemen in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;
  5. De uitgaven van de investeringen verdelen over wegen, straten en pleinen (78%) en riolering (22%);
  6. Voor 5 investeringen uit het wegenbeheerplan de afschrijvingstermijn, in afwijking van de financiële verordening, te hanteren conform de financiële paragraaf.

 10. 10
  Sluiting