Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 7 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een belangrijke rol in Laren. Ze geven uitleg over hun rol en werkwijze.

 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 7. 7
  Stand van zaken Omgevingswet
 8. 8

 9. 9
  Rondvraag
 10. 10

  De gemeente laren is eigenaar van een schuur, die al jarenlang wordt verhuurd. De schuur verkeert inmiddels in een zeer slechte staat (door veroudering van de schuur) en moet vernieuwd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.  Voorstel:
  1. De raad besluit akkoord te gaan met het investeringskrediet van € 18.371,- (inclusief BTW) voor het begrotingsjaar 2024 om de schuur aan de Zevenend te Laren te vernieuwen, zoals in de opdracht omschreven is in de offerte van Coen Hagendoorn B.V.
  2. De raad besluit akkoord te gaan met het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor het onderhoud van de schuur en daarmee een onderhoudsvoorziening te creëren waarin, vanaf 2025, jaarlijks €900 gedoteerd wordt. De jaarlijkse dotatie zal ten lasten komen van het rekeningresultaat en in de begroting 2025 verwerkt worden.