Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 13 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof
Toelichting

Concept agenda
Na het presidium van 29 februari 2024 volgt de definitieve agenda.


De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 7. 7
  Rondvraag
 8. 8

  De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van vier twee-onder-een-kap-woningen bij de Ligweide. Om de bouw mogelijk te maken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de realisatie van vier twee-onder-een-kap-woningen bij de Ligweide.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van vier twee-onder-een-kapwoningen bij de Ligweide.
  3. De ontwerpverklaring van geen bedenking aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend.

 9. 9
  Sluiting