Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 12 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.
Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 7. 8

  Toelichting raadslid Westendorp:
  Als fractie en coalitie zijn wij het niet eens met alle uitkomsten van de uitgevoerde quickscan. We willen de uitkomsten die in de raadsinformatiebrief staan beschreven graag bespreken en bekijken of het college toch iets met de motie kan gaan doen.

 8. 9

 9. 10

  De raadsleden wordt gevraagd alvast enige richting te geven aan het proces om in de inventarisatie woningbouwlocaties te komen tot een voorstel dat na het zomerreces in de besluitvorming terugkomt.


  De inventarisatie wordt in zijn geheel zonder weging bij de stukken gevoegd. Dit document is beeldvormend. Hier staan voorstellen bij die uit de koker van deelnemende inwoners komen, ook als die geen enkel contact hebben gehad met de eigenaar van de grond. Ook staan er voorstellen bij waarbij de grondeigenaar initiatiefnemer is. Er zijn alleen enkele voorstellen weggelaten die echt onmogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het perceel niet in Laren ligt. Dat een idee op deze lijst staat betekent dus niet meer dan dat er iemand met dat idee gereageerd heeft op de oproep. Aan de lijst zijn toegevoegd locaties die door de afdeling RO van de BEL Combinatie of het stedenbouwkundig adviesbureau zijn geopperd.


  Alle locaties hebben nadelen, die zwaarder of minder zwaar wegen. Aan de raadsleden wordt nu gevraagd welke nadelen voor hen in het algemeen zwaar wegen en welke minder zwaar. Het is nog niet nodig uitspraken te doen over concrete locaties. Als voorbeeld kunnen locaties in de discussie natuurlijk wel genoemd worden.


  Op basis van de argumenten die in de discussie gewisseld worden, kan er een voorstel gemaakt worden voor een ranglijst van mogelijke woningbouwlocaties. Na de zomer wordt deze ranglijst ter besluitvorming voorgelegd. Met deze ranglijst kan gerichter worden gewerkt aan het realiseren van de ambities in de woonvisie en de nog vast te stellen omgevingsvisie.