Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 22 april 2021

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
J.W. van der Zwaan
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Presentatie Dashboard Sociaal Domein
 6. 6
  Raadsvoorstellen:
 7. 6.1

  Voorstel:

  1. Een instemmende reactie te geven op de conceptzienswijze van de regio Gooi & Vechtstreek op de voorstellen van de transitiecommissie MRA;
  2. Daarbij wel te vragen om in die zienswijze extra aandacht te hebben voor het uitgangspunt dat de MRA gebaseerd is op vrijwillige samenwerking waarbij:
   a. de positie van de raad aan het hoofd van de gemeente niet beperkt wordt,
   b. de bijdrage het liefst gelijk blijft, maar in ieder geval niet verder toeneemt dan maximaal met het inflatiepercentage,
   c. de MRA duidelijk maakt op welke wijze de focus op de genoemde doelen gerealiseerd wordt en voorkomen wordt dat (zoals de MRA zelf schrijft) de MRA “alle regionale kwesties naar zich toe trekt”;
  3. Het college te verzoeken dit standpunt binnen de regio Gooi & Vechtstreek in te brengen.
 8. 6.2

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam uit het GNR, de uittredingsovereenkomst en de Gooise Natuuragenda;
  2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda

 9. 6.4

  Voorstel:
  1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.715.386) van 2020 naar 2021;
  2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
   € 405.259 via de algemene reserve;
   € 23.121 via de bestemmingsreserve verzoeken diverse scholen;
   € 130.000 via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
   € 20.000 via de bestemmingsreserve sociaal domein;
   € 237.100 via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid;
   € 879.840 via de bestemmingsreserve maatschappelijk steunfonds Covid-19;
   € 20.066 via de vooruitontvangen subsidies;
  3. De 6e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

 10. 6.5

  Voorstel:

  1. Kennis te nemen van de ENSIA verantwoordings-rapportages DigiD en Suwinet 2020, de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen.
  2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportages DigiD en Suwinet 2020, de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de bijlagen met betrekking tot de informatieveiligheid, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen.
 11. 6.6

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de Bestuurlijke rapportage ENSIA PowerPoint, de ENSIA Verantwoordingsrapportage-BIO---2020-BLC-EMS-LRN 24-03-2021, het IV dashboard Q3 en Q4 2020, het jaarplan IB (informatieveiligheid beleid), het Plan van aanpak Privacy BEL combinatie 2021-2022, het Projectenoverzicht A3 privacy pva 2021-2022 en het herijkte Beleid Informatieveiligheid.
  2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportages Informatieveiligheid, de raadsinformatiebrief en de bijlagen met betrekking tot de informatieveiligheid en privacy, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen.

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8
  Sluiting