Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 25 maart 2021

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
J.W. van der Zwaan
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.


De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5

 6. 6
  Stavaza kunst en cultuur
 7. 7
  Raadsvoorstellen:
 8. 7.1

  Voorstel:
  De Verordening Sociaal Domein gemeente Laren 2018 te wijzigen zoals weergegeven in bijgevoegd concept raadsbesluit.

 9. 7.2

  Voorstel:

  1. Kennis te nemen van het document ‘Een toekomstbestending sociaal domein: lokale maatregelen’, waarin de lokale besparingsmaatregelen zijn uitgewerkt;
  2. Kennis te nemen van het document ‘Regionale verkenning ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’;
  3. Kennis te nemen van het document ‘Samenhang lokale en regionale maatregelen besparingen sociaal domein’;
  4. In te stemmen met de zienswijze regionale verkenning naar een financieel gezond sociaal domein, zoals verwoord in de conceptbrief, en deze brief in te brengen bij regio Gooi en Vechtstreek
 10. 7.3

  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brieven van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het voorstel tot deelname aan een werkgeversvereniging en het verzoek om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 te wijzigen;
  2. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te geven aan het college om conform het voorstel van het algemeen bestuur in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021;
  3. In te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde brief.

 11. 8
  Rondvraag
 12. 9
  Sluiting