Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 20 mei 2021

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
J.W. van der Zwaan
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De commissievergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 6
  Raadsvoorstellen:
 6. 6.2

  Voorstel:

  1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
  2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
 7. 6.3

  Voorstel:
  1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021;
  3. Geen zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 2020.

 8. 6.4

  Voorstel:

  1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020;
  2. kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 en managementletter 2020;
  3. een zienswijze in te dienen op ‘Jaarstukken 2020’ van de GR BEL Combinatie;
  4. de geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘managementletter 2020’ op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.
 9. 6.6

  Voorstel:

  1. Goedkeuring te verlenen voor de lastenoverschrijdingen van de programma’s ad € 214.100,- zoals weergegeven in tabel 1 van het voorstel;
  2. Goedkeuring te verlenen voor de overschrijdingen van de investeringskredieten ad € 13.600,- zoals weergegeven in tabel 2 van het voorstel.
 10. 6.7

  Voorstel:
  In afwijking van het eigen beleid het contract voor de accountantsdiensten met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.

 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting