Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 11 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

 7. 7

  Dit onderwerp is geagendeerd voor het spreekrecht van inwoners, de inhoudelijke behandeling vindt plaats in de begrotingsvergadering van 3 november aanstaande.

 8. 8

  In de raad van 31 mei 2023 heeft u ingestemd met het instellen van een gemeenschappelijke rekenkamer voor de drie BEL-gemeenten. Deze dient via een gemeenschappelijke regeling te worden geformaliseerd.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer BEL-gemeenten;
  2. De Verordening Rekenkamer BEL-gemeenten 2023 in te trekken.

 9. 9

  De gemeentelijke website is sterk verouderd. De drie BEL-gemeenten gaan gezamenlijk hun websites vernieuwen en willen daar versneld mee aan de slag. Hiermee kunnen we onze inwoners, ondernemers en bezoekers beter informeren en zorgen dat de nieuwe online dienstverlening goed verloopt.


  Besluit:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 95.500 voor het vernieuwen van de website van Laren en voor het opstellen van een programma van eisen, nodig voor de aanbesteding van een nieuwe leverancier in 2024


  2. de 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

 10. 10

  Het najaar en de winter staan weer voor de deur. Het ‘gezellige’ jaargetij waarin veel mensen knus rond de open haard zitten. In toenemende mate wordt de open haard ook gestookt om op de gestegen energiekosten te besparen.

 11. 11

  Jaarlijks maakt de raadsgriffie een jaarplan over de werkzaamheden die de raadsgriffie denkt uit te kunnen voeren voor de raad.

 12. 12
  Vervolg agenda woensdag 18 oktober 2023:
 13. 13
  Zwembad De Biezem; presentatie
 14. 14
  Brinkhuis; presentatie
 15. 15

  Op 1 november 2023 dient de regionale propositie voor de MRA-agenda bij de MRA te worden ingediend. Het college legt het concept aan u voor om hier met elkaar het gesprek over te voeren. De uitkomsten kunnen ook binnen het bestuurlijk mandaat worden verwerkt.

 16. 16