Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

donderdag 16 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Verslag is tekstueel aangepast, zo ook bij de vergaderingen zelf van 11 en 18 oktober.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 6

 6. 7

  De bestuursrapportage 2023 is een tussentijdse verantwoording en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023.
  Besluit:
  1. Een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van:
  - de 1e begrotingswijziging 2023, inzake bestuursrapportage 2023;
  2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze brief.

 7. 8

  Voorafgaande aan de accountantscontrole dient een controle verordening te worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
  De Commissie Audit & Risk heeft de controle verordening op 7 november besproken en geeft het advies aan de raad.om het besluit te amenderen v.w.b. art. 7 van de verordening. Voorzitter heer Lobregt van de commissie Audit&Risk zal dit toelichten.


  Besluit:
  de Controle verordening vast te stellen.

 8. 9

  _Op de ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling heeft de raad geen zienswijze ingediend. Het BEL bestuur heeft de gewijzigde regeling in definitieve vorm vastgesteld. De raad moet het college nu toestemming verlenen om de regeling te wijzigen.
  _
  Besluit:
  Toestemming te verlenen aan het college voor het wijzigen van de regeling.

 9. 10

  De regio Gooi en Vechtstreek biedt de bestuursrapportage en de tweede begrotingswijziging voor 2023 aan. Ten aanzien van de begrotingswijziging wordt zienswijze gevraagd aan de gemeenteraad.
  Besluit:
  1. kennis te nemen van de bestuursrapportage;
  2. in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR Regio Gooi & Vechtstreek;
  3. de 7e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

 10. 11

  Toelichting raadslid Koldenhof:
  De wooncoach wordt nu alleen ingezet bij 65+ huurders van woningcorporaties.
  Het vermoeden is dat in Laren de meeste 65+-sers niet in een woning van een woningcorporatie wonen en voorts dat deze niet-huurders (van corporaties) wel degelijk behoefte hebben aan kennis, inzicht en onderteuning bij het zoeken van een 'laatste woning' zodat zij hun, vaak veel te grote, huizen kunnen inruilen voor iets dat comfortabel en passender is.
  Hoe kunnen wij de reikwijdte van de wooncoach verbreden naar deze doelgroep?

 11. 12

  Toelichting raadslid van Dorst:
  D66 wil graag inzicht in de totstandkoming en gebruiksmogelijkheden van de nieuwe Brinkbus.

 12. 13

  Toelichting raadslid Merckx:
  VVD wil graag de huidige financiele situatie bespreken.

 13. 14

  Toelichting raadslid Van Dorst:
  Graag wil D66 informatie over de extra aanvraag van 200 personen boven de reeds aangekondigde 50 personen. Misschien daarom meer opportuun om het volgende te vragen:
  Is Laren betrokken bij en wat zijn voor Laren de consequenties bij de opvang van 250 asielzoekers in het voormalig ziekenhuis in Blaricum zo direct aan onze gemeente gelegen?

 14. 15