Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 26 mei 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De raadsvergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Bijlagen

Voorstel:

  1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
  2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Voorstel:

  1. Goedkeuring te verlenen voor de lastenoverschrijdingen van de programma’s ad € 214.100,- zoals weergegeven in tabel 1 van het voorstel;
  2. Goedkeuring te verlenen voor de overschrijdingen van de investeringskredieten ad € 13.600,- zoals weergegeven in tabel 2 van het voorstel.

Voorstel:
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022;
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 2020.

Voorstel:

  1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020;
  2. kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 en managementletter 2020;
  3. een zienswijze in te dienen op ‘Jaarstukken 2020’ van de GR BEL Combinatie;
  4. de geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘managementletter 2020’ op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Voorstel:
In afwijking van het eigen beleid het contract voor de accountantsdiensten met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.