Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 31 maart 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.

De raadsvergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Bijlagen

Voorstel:
Mevrouw T.D. de Jong, raadsgriffier van de gemeente Blaricum, te benoemen tot loco-griffier.

Voorstel:
In te stemmen met de Bestuurlijke kadernotitie Transitievisie Warmte (TVW):
- De gemeente Laren een afwachtende houding aanneemt met betrekking tot de start van een Wijkuitvoeringsplan.
- De gemeente Laren wijken/buurten/dorpen prioriteert op basis van 10 criteria waarbij het criterium ‘eindgebruikerskosten’ de hoogste weging krijgt.
- De gemeente Laren een Wijkuitvoeringsplan pas tot uitvoering brengt, wanneer er onder de eindgebruikers een breed draagvlak is.
- In de gemeente Laren het gasnet behouden blijft tot het voor iedere eindgebruiker haalbaar en betaalbaar is om van het aardgas af te stappen.

Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.

Voorstel:
1. In te stemmen met de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan de binnenzijde van de vier appartementen boven de brandweerkazerne;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van €100.000,- voor de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud;
3. In te stemmen met bijgaande 4e begrotingswijziging 2021;
4. Met ingang van 2022 de kapitaallasten opnemen in de begroting.

Voorstel:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brieven van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het voorstel tot deelname aan een werkgeversvereniging en het verzoek om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 te wijzigen;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te geven aan het college om conform het voorstel van het algemeen bestuur in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021;
3. In te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde brief.