Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 14 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De leden worden geinformeerd over het proces rond het evenementenbeleid.

 3. 3

 4. 4
  Mededelingen
 5. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 6. 6
  Rondvraag
 7. 7

  Aanpassen van de legesverordening om ongewenste effecten te vermijden en de tarieven voor de Omgevingswet beter op elkaar af te stemmen.


  _Voorstel:
  _
  1 Het tarief voor het vooroverleg voor 2024 vast te stellen op een vast bedrag van € 300,- in plaats van een percentage over de bouwkosten;
  2 Het tarief voor de omgevingsactiviteit aan te passen van 4,9% naar 2,9%;
  3 Het maximum tarief voor de gezamenlijke behandeling van een bouwactiviteit en een omgevingsactiviteit te stellen op 4,9%;
  4 De legesverordening 2024 aan te passen op genoemde wijzigingen.

 8. 8

  Voor de invoering van de Omgevingswet lopen er twee projecten. Met dit voorstel worden de totale kosten daarvan in beeld gebracht en het budget aangevraagd.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met het toekennen van een budget van € 35.000 in 2024 voor de implementatiekosten;
  2. De implementatiekosten á € 35.000 te dekken uit het begrotingsresultaat;
  3. In te stemmen met het toekennen van een budget van € 152.000 in 2024 en € 47.000 in 2025 voor het tijdelijke projectteam bij de BEL Combinatie;
  4. De kosten van € 152.000 voor het tijdelijke projectteam 2024 te dekken uit het begrotingsresultaat;
  5. De kosten voor 2025 á € 47.000 voor het tijdelijke projectteam te dekken uit de bijdrage van het Rijk en dit budget mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025;
  6. De 2de begrotingswijziging vast te stellen.

 9. 9

  De gemeente Laren wil de openbare verlichting in de komende jaren verduurzamen, de uitvoeringskosten reduceren en streeft daarbij naar een kostenbesparing op lange termijn.  Voorstel:
  1. Een krediet van € 1.606.500,- (masten 24,4% en armaturen 75,6%) beschikbaar te laten bestellen voor de voorbereiding en uitvoering van het verduurzamen van de openbare verlichting in de jaren 2024 t/m 2026.
  2. Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van 3 voedingskasten.
  3. Voedingskasten af te schrijven in 45 jaar.

 10. 10