Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 24 januari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De commissie wordt geinformeerd over de stand van zaken over het Integraal Huisvestingsplan voor de scholen (IHP) welke aan de raad binnenkort ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 3. 3

  Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Van Midden in de commissie M&F van 13 december jl. bij het onderwerp Belastingverordeningen wordt u geinformeerd over het eerste jaar van de uitvoering van de Larense belastingtaken.

 4. 4

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 7. 7
  Rondvraag
 8. 8

  Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar waarbinnen alle wijzigingen die voortkomen uit de nieuwe Wgr moeten zijn doorgevoerd in bestaande gemeenschappelijke regelingen. Op 28 juni 2023 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, voor het concept- wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling.

  Voorstel:
  Het college toestemming te verlenen, als bedoeld in artikel 1, vierde en vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen, voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door middel van bijgevoegd definitief wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRGV 2023.

 9. 9