Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 20 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  VERVALLEN: Presentatie financiële tussenstand Sociaal Domein
 3. 3

 4. 4
  Mededelingen
 5. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 6. 6
  Rondvraag
 7. 7

 8. 8

  De gemeente heeft In de raadsvergadering van 26 januari 2022 besloten met elkaar in gesprek te gaan over de huisvesting van de raad, te komen tot een definitief huisvestingbesluit hierover. Met de huisvesting van de raad wordt bedoeld de vergaderingen van de raad en de plek waar de fracties kunnen vergaderen.
  Zienswijze college: het college is positief over het voorstel.


  Voorstel:
  1. De raad besluit de raadsvergaderingen en de vergaderingen van de raadscommissies, die uitgezonden worden, in de raadzaal van het BEL kantoor te houden  en de overige commissievergaderingen en informele vergaderingen in het Brinkhuis. 
  2. Een informele avond of bijeenkomst kan tevens gehouden worden in de raadzaal van het BEL kantoor als een grote opkomst wordt verwacht of om andere redenen.

 9. 9

  De accountant heeft geconstateerd dat het Controleprotocol 2023 en Normenkader 2023 aangepast dienen te worden om te voldoen aan de geldende wetgeving, voorafgaand aan de start van de accountantscontrole van de Jaarrekening 2023.


  Voorstel:
  De raad stelt vast:
  1. Het gewijzigde Controleprotocol 2023 gemeente Laren;
  2. Het gewijzigde Normenkader 2023 gemeente Laren;
  3. Het Interne Controleplan 2023 gemeente Laren.

 10. 10

  In de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: GR) is opgenomen dat iedere twee jaar een actualisatie plaatsvindt. In de GR is de manier van samenwerken tussen regiogemeenten en de Regio-organisatie vastgelegd.


  _Voorstel:
  _
  De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek 2024 vast te stellen.

 11. 11