Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 24 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Wilt u spreken? Meldt dit 24-uur voor de raadsvergadering via griffie@laren.nl met het onderwerp welke u onder de aandacht wilt brengen

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Vragen dienen uiterlijk een dag (vóór 12 uur) voor de raadsvergadering bij de griffie te zijn ingediend.

 5. 5

 6. 6

 7. 7

  Bijlagen

 8. 8

  Door gelijke stemming in de raadsvergadering van 27 maart 2024 is de motie doorgeschoven.

 9. 9

  Advies commissie M&F: hamerstuk
  Door middel van de P&C documenten wordt sturing gegeven aan de doelstellingen en wordt verantwoording afgelegd over de resultaten. Door de programmastructuur uniform en eenduidig voor zowel Blaricum, Eemnes en Laren in te richten hebben we communiceerbare en herkenbare programma’s voor inwoners, bedrijven en de raad. Daarnaast kunnen we hiermee de P&C en administratie ook uniform en eenduidig inrichten, weet de organisatie op welke plek welke activiteit thuishoort en kunnen we zo efficiënt werken


  Voorstel:
  De programmastructuur vast te stellen en deze vanaf de P&C cyclus 2025 toe te passen in de P&C documenten.

 10. 10

  Advies commissie R&I: bespreekstuk


  Half 2024 start de GAD een nieuwe aanbesteding van de afvalstromen restafval en PMD. Dit is het moment dat opnieuw de keuze gemaakt kan worden of de huidige inzameling via bronscheiding wordt voortgezet of dat de overstap gemaakt wordt naar het systeem van nascheiding.


  Voorstel:
  De zienswijze vast te stellen waarbij de gemeenteraad adviseert nu niet te besluiten om over te gaan op nascheiding.

 11. 11

  _Advies commissie M&F: bespreekstuk
  _
  Het evenementenbeleid is toe aan actualisatie. Zowel organisatoren als de gemeente hebben behoefte aan een document waarin de verschillende aspecten rondom evenementen samenkomen.


  Voorstel:
  I. in te stemmen met de uitgangspunten van het evenementenbeleid
  II. kennis te nemen van de door het college c.q. de burgemeester vast te stellen beleidsregels (zoals genoemd in bijlage 1 van het evenementenbeleid).