Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 25 mei 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Beantwoording Vragen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5

 6. 6

  Bijlagen

 7. 8

  De heer Wegter en de heer Jansen zullen worden beëdigd als commissielid

 8. 9
  Raadsvoorstellen:
 9. 9.2

  Voorstel:
  1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 989.907,=) van 2021 naar 2022;
  2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
  - € 667.807,= via de algemene reserve;
  - € 25.000,= via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
  - € 297.100,= via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid
  3. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

 10. 9.4

 11. 9.5

  Voorstel:
  1. Een bedrag van € 158.260,60 beschikbaar te stellen voor de voorgestelde
  verbouwingsmaatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken en te verduurzamen;
  2. Deze kosten voor een bedrag van € 73.260,60 te dekken uit de ontvangen subsidie;
  3. Het resterende bedrag van € 85.000,- te dekken uit de algemene reserve;
  4. Hiervoor de 4e begrotingswijziging vast te stellen;
  5. In een beschikking met voorwaarden vast te leggen hoe het schoolbestuur de besteding
  moeten verantwoorden.