Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 25 mei 2022

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

Bijlagen

De heer Wegter en de heer Jansen zullen worden beëdigd als commissielid

Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 989.907,=) van 2021 naar 2022;
2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
- € 667.807,= via de algemene reserve;
- € 25.000,= via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
- € 297.100,= via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid
3. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Voorstel:
1. Een bedrag van € 158.260,60 beschikbaar te stellen voor de voorgestelde
verbouwingsmaatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken en te verduurzamen;
2. Deze kosten voor een bedrag van € 73.260,60 te dekken uit de ontvangen subsidie;
3. Het resterende bedrag van € 85.000,- te dekken uit de algemene reserve;
4. Hiervoor de 4e begrotingswijziging vast te stellen;
5. In een beschikking met voorwaarden vast te leggen hoe het schoolbestuur de besteding
moeten verantwoorden.