Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 28 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 3
  Mededelingen
 3. 4
  Beantwoording Vragen
 4. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 7

  Bijlagen

 6. 8
  Bekrachtigen geheimhouding
 7. 9

  NB de indeling in volgorde van bespreking van onderstaande voorstellen
  wordt bepaald na behandeling in de raadscommissies

 8. 9.3

  Voorstel:
  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren en in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking.

 9. 9.5

 10. 9.7

  Voorstel:

  1. In te stemmen met de Zomernota 2022;
  2. De Zomernota 2022 met bijbehorende begrotingswijziging 6 / 7 vast te stellen.
  3. Begrotingswijziging 8 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget voor het coalitieakkoord beschikbaar wordt gesteld.
 11. 11
  Sluiting