Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 21 december 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 6

 6. 8

  1. Voorstel:
   De geheimhouding op de grondexploitatie Harmen Vosweg, te bekrachtigen, op grond van de
   Gemeentewet artikel 25, lid 1 en 3, en de Wet open overheid, artikel 5.1, lid 2, sub b (financieel
   belang).
  2. Voorstel:
   De d.d. 25 oktober 2022 door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde verplichting
   tot geheimhouding op de stukken van besluit nummer 2022.05794 en het behandelde in de
   besloten raadsvergadering over deze stukken, op grond van artikel 25, lid 4, van de
   Gemeentewet, op te heffen.
 7. 9

  NB de indeling in volgorde van bespreking van onderstaande voorstellen
  wordt bepaald na behandeling in de raadscommissies

 8. 9.3

  Voorstel:
  1. De begroting 2022 aan te passen aan de nieuwe urenverdeling gebaseerd op de DVO 2022;
  2. De 9-de begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
  3. Het negatieve resultaat mee te nemen in het begrotingsresultaat.

 9. 11
  Sluiting