Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

donderdag 28 april 2022

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

Bijlagen

Voorstel:
1. Instemmen met het inhuren van een toezichthouder, projectleider en externe adviseurs voor
de aanleg van glasvezel in Laren.
2. Besluiten om het budget voor de toezichthouder, projectleider en externe adviseurs ad €
101.680 in 2022 beschikbaar te stellen.
3. De raming voor de incidentele baten, in verband met de aanleg van glasvezel, voor 2022
vast te stellen op € 207.680
4. Besluiten om het voordeel in 2022 te storten in de bestemmingsreserve “Onderhoud wegen
(i.v.m. glasvezel)”.
5. In de kadernota 2023/begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 op te nemen om
voor de jaarschijven 2023 t/m 2026 jaarlijks € 26.500 uit de bestemmingsreserve
“Onderhoud wegen (i.v.m. aanleg glasvezel) te onttrekken en beschikbaar te stellen voor
herstelwerkzaamheden aan wegen, straten en pleinen in de komende jaren.
6. Begrotingswijzing 02-2022 vast te stellen.