Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 30 november 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 3
  Mededelingen
 3. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 4. 8
  Bekrachtigen geheimhouding
 5. 9

  NB de indeling in volgorde van bespreking van onderstaande voorstellen
  wordt bepaald na behandeling in de raadscommissies

 6. 9.2

 7. 9.3

  Voorstel:
  1. in te stemmen met de startnotitie en het daarin beschreven doel, reikwijdte en regionale opgaven;
  2. in te stemmen met het voorgestelde proces, planning en procedureafspraken;
  3. een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven voor welke opgaven de raad in gesprek
   wil gaan met de andere gemeenteraden.

 8. 10
  Sluiting