Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 18 oktober 2023

20:00 - 21:30
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vragenhalfuur
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5

 6. 6

  In het kader van de AVG is bijlage 1 behorende bij de brief D.01 niet gepubliceerd.

  Bijlagen

 7. 7

  De heer Merckx, de heer Vos en mevrouw Van Dorst worden benoemd voor de commissie onderzoek geloofsbrieven.
  Samen met de griffier doen zij dit onderzoek tijdens een korte schorsing van de raad.

 8. 8

  De gemeenteraad wordt voorgesteld Jan den Dunnen, tijdelijk, als wethouder te benoemen. Daarmee voorziet de raad in vervanging van wethouder Frits Westerkamp gedurende zijn ziekteverlof. De commissie onderzoek geloofsbrieven laat de raad weten of de heer Den Dunnen benoemd kan worden. 


  Besluit:
  _1. J.G. den Dunnen, op grond van artikel 45b, lid 1 van de Gemeentewet, te benoemen als wethouder, voor de duur van het ziekteverlof van wethouder Westerkamp en op basis van 0,8 fte tijdsbesteding;
  _2. Op grond van artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet, voor de duur van het wethouderschap ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

 9. 9

  In de raad van 31 mei 2023 heeft u ingestemd met het instellen van een gemeenschappelijke rekenkamer voor de drie BEL-gemeenten. Deze dient via een gemeenschappelijke regeling te worden geformaliseerd.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Rekenkamer BEL-gemeenten;
  2. De Verordening Rekenkamer BEL-gemeenten 2023 in te trekken.

 10. 10

  De gemeentelijke website is sterk verouderd. De drie BEL-gemeenten gaan gezamenlijk hun websites vernieuwen en willen daar versneld mee aan de slag. Hiermee kunnen we onze inwoners, ondernemers en bezoekers beter informeren en zorgen dat de nieuwe online dienstverlening goed verloopt.


  Besluit:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 95.500 voor het vernieuwen van de website van Laren en voor het opstellen van een programma van eisen, nodig voor de aanbesteding van een nieuwe leverancier in 2024
  2. de 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

 11. 11